top of page

Around here…

we live, work and share our dream

we choose to live simply between animals and green

Onze faciliteiten proberen we zo paard-vriendelijk mogelijk te verbeteren:

onderling contact, ruime boxen, buitenlucht, loopstallen, paddocks, weides…

we work to give possibilities in every kind of equestrian way

Verschillende mogelijkheden worden geboden aan ruiters en paardenvrienden,

wij staan open voor iedere paard-vriendelijke sporttak en/of suggesties.

we share our dream with horses, animals, friends and friendly clients

Respect zorgt ervoor dat alles hier op een “equibeach way” blijft doorgaan:

tijd in uw paarden/boxen steken, beleefdheid van jong & oud, afspraken naleven.

ALGEMEEN

Paardrijden is en blijft een sport met enig risico,

met gezond verstand en op het juiste moment raad te vragen,

kunnen vele gevaren / ongelukken vermeden worden.

 

Het dragen van een helm is verplicht op huurpaarden en tijdens de lessen en voor alle jeugdruiters.

Een helm wordt aangeraden tijdens het vrij rijden.

 

Auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats en is geheel voor eigen risico. Op de parking wordt stapvoets gereden.

 

Onze klanten en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich in de stallen en bij het bijwonen van de lessen rustig te gedragen.

 

Roken is enkel toegestaan op het terras en op de parking aan straatzijde.

 

Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen in de stallen komen.

 

Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit voor eigen risico.

 

Personen, die te paard of pony het terrein willen verlaten, doen dit geheel op eigen risico en dienen zich te houden aan de aangegeven regels en ruiterpaden.

 

Proper houden is de boodschap:

  • na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen.
  • de was,- en poetsplaats veegschoon achter te laten.
  • de mest van je paard/pony (waar ook op het terrein) direct te verwijderen.
  • Het afval in de daarvoor bestemde container gooien.
  • Zadels en toebehoren dienen te worden opgeborgen in zadelkamer of kast. Wij zijn niet verantwoordelijk         voor eventueel verlies of diefstal van uw spullen
  • Stro dient in een kruiwagen te worden vervoerd.

Zijn er problemen en/of vragen, meldt ze dan direct om (meer) ergernis te voorkomen!

 

Heb respect voor de paarden en voor elkaar!

 

De eigenaar stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en het zoekraken van en/of beschadigingen aan eigendommen in en om de stallen.

 

Pestgedrag (in welke vorm ook) wordt NIET getolereerd.

Ons API (Aanspreek Punt Integriteit) : Mieke Vandepitte (0496/808.807) 

 

Wij behouden ons het recht klanten en/of toegang te weigeren.

 

Iedere klant verklaart bekend te zijn met dit reglement en overeenkomstig dit reglement te zullen handelen, de betaling van stalgeld / lesgeld komt

overeen met akkoord van dit reglement.

Iedereen die niet overeenkomstig dit reglement handelt kan hierop aangesproken worden en eventueel worden verwijderd van stal door de eigenaars.

Met de uitreiking van dit reglement per 1 januari 2024 komen alle voorgaande stalreglementen te vervallen.

PENSIONPAARDEN

Eigenaars van paarden zijn verplicht een verzekering "schade tov derden" aan te gaan,

in vele gevallen moet dit enkel gemeld worden bij uw Familiale verzekering.

 

Voor elke vorm van schade ontstaan door u, uw paard of pony blijft de huurder van de box  aansprakelijk. Dit geldt tevens voor nalatigheid, het niet sluiten van deuren en hekken, het niet opruimen van gereedschap en anderszins mogelijke nalatigheden.

 

Er wordt verwacht dat U ervoor zorgt dat uw box op tijd bij gestrooid en geleegd wordt en dat na het onderhoud van uw stal de plaatsen waar U mest of stro hebt laten vallen terug geveegd worden.

 

Voer/drinkbakjes zelf schoonhouden.

 

Stalgeld is op rekening te betalen in de eerste week van de te betalen maand.

Betalen van het huurgeld wordt gezien als het akkoord gaan met het stalregelement.

 

Alle paarden worden verplicht in de zelfde week ontwormd en gevaccineerd, enkel de boekjes in ons bezit kunnen wij laten invullen door de dierenarts.

Opzegging kan zowel door de eigenaar van het betreffende paard alsook door de eigenaar van de manege :

 

Opzegtermijn = 20 dagen voor het eind van de maand opzeggen

Bij opzeggen na dit termijn, blijft de volgende maand stalgeld verschuldigd.

Wanneer wij stalling aan u opzeggen is de opzegtermijn 7 dagen voor het einde vd maand.

 

Wanneer u of uw paard schade aanricht aan ons bedrijf, het zij aan onroerende of roerende zaken, of de omheining dient dit te worden hersteld of vergoed.

 

Maximaal 1 kast per paard of pony.

 

Eigen lesgever/ster is uitzonderlijk toegestaan tijdens weekdagen , na overleg met ons.

 

Rijden met slofteugel en/of pessoa bit is niet toegestaan op het domein. 

 

Privé-les betekent niet privé-manege.

 

De eigenaar dient een bescheiden E.H.B.O tasje te hebben met Betadine / spray, watten, gaas, groot verband en leukoplast en evt. bandages en een huidzalf.

MANEGEPAARDEN

Ruiters van huurpaarden worden aangeraden een extra sportverzekering af te sluiten,

wij doen het mogelijke om alles zo veilig mogelijk te houden MAAR

U moet rekening houden dat een paard een dier is dat kan schrikken of humeurig kan zijn. 

U kunt uw VLP verzekering bij ons afsluiten. 

 

Graag 10 minuten voor de beginnelingen & halfgevorderden les aanwezig zijn;

20 minuten voor de wandeling of gevorderden les (borstelen en opzadelen)

 

 

De lessenreeksen worden voor de eerste les vereffend.

Er kan enkel voor de volledig lessenreeks ingeschreven worden. 

Indien een les tijdig geannuleerd wordt (tot 48 uren voor de les of d.m.v.  een doktersattest) ,

krijgt men hiervoor een bon voor een uur vrij-rijden in de plaats.

Na het rijden/verzorgen van je paard moeten je zadel, hoofdstel & borstels terug net op z’n plaats gelegd worden.

Ten allen tijde heeft men respect voor paard, materiaal en anderen hier op de manege.

 

 

!!! Veiligheidshelm = VERPLICHT !!!!

 

 

bottom of page